Hlášení nežádoucích účinků

Identifikace, posouzení a prevence

Farmakovigilance je činnost veřejného zdraví zaměřená na identifikaci, posouzení a prevenci nežádoucích účinků u prodávaných léků. Nežádoucí účinek je definován jako Nežádoucím účinkem léčivého přípravku se pro účely tohoto zákona rozumí odezva na léčivý přípravek, která je nepříznivá a nezamýšlená.

Aby byl dosažen tento cíl, je vyžadována úzká spolupráce mezi různými součástmi, které se podílejí na používání léčiva (farmaceutické společnosti, zdravotnický personál, orgány zdravotní péče a pacienti nebo spotřebitelé).

Ve společnosti EXELTIS máme závazek zlepšování zdraví a kvality života našich pacientů a zajištění jejich bezpečnosti. A tak máme k dispozici systém pro:

 • Hlášení nežádoucích účinků léků
 • Nepřetržitý monitoring bezpečnostního profilu našich léků
 • Informování příslušných orgánů zdravotní péče a přijetí náležitých opatření

Informujte do 24h na:

farmakovigilance.cz@exeltis.com

Minimální množství informací:

 • Kdo hlásí nežádoucí účinek
 • Pacient, u kterého došlo k nežádoucímu účinku (datum narození, věk, pohlaví)
 • Účinná látka nebo produkt, který způsobil nežádoucí účinek
 • Nežádoucí účinek

Co hlásit:

 • Nežádoucí příhoda/Nežádoucí účinek (podezření)
 • Nedostatečná účinnost
 • Interakce
 • Nesprávné užití LP
 • Užití LP mimo schválenou registraci
 • Zneužití LP
 • Předávkování
 • Expozice na pracovišti
 • Podezření na přenos infekčního agens prostřednictvím LP
 • Lékové chyby
 • Užití LP v graviditě/kojení/přenos semenem
 • Potvrzená gravidita v čase užívání LP

Informace o zpracování osobních údajů za účelem plnění povinností dle právních předpisů v oblasti farmakovigilance jsou obsaženy v dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“, který můžete nalézt zde