O Exeltis

Exeltis je organizací s jasným cílem inovovat, zdokonalovat a pečovat o zdraví lidí. Chceme se stát referenčním bodem ve farmaceutickém odvětví.

O nás

Krok vpřed k lepšímu zdraví

Exeltis je výsledkem přirozeného vývoje a trvalého růstu skupiny Insud Pharma, integrované farmaceutické organizace. Spojuje poznatky a zkušenosti skupiny s inovativním duchem Exeltis. Díky tomu se stává celosvětovou organizací s obrovskou schopností hledat, vyvíjet, vyrábět a uvádět na trh léky a zdravotnické potřeby, které zlepšují kvalitu života milionům lidí po celém světě.

Pohoda a zdraví: naše hnací síla

Lidé jsou důvodem naší existence, tím co nás zajímá, a co nás žene vpřed. Snažíme se proto nabízet stále lepší možnosti léčby pro co největší počet lidí na celém světě. Exeltis neustále rozšiřuje své aktivity napříč všemi kontinenty, a díky tomu umožňuje stále většímu počtu pacientů lepší a rychlejší dostupnost našich léků.

Podnikavá organizace v neustálém vývoji

Díky našemu inovativnímu duchu využíváme všechny naše získané poznatky, prostředky a velký lidský kapitál k rozvoji řešení, která by pomohla uspokojovat skutečné potřeby pacientů. Protože je naší snahou nacházet vhodné léčebné možnosti, spojujeme své síly s dalšími předními farmaceutickými společnostmi, které sdílejí naše nadšení. Tato spojenectví přinášejí pokrok ve zdravotnictví.

Náš cíl je složen ze dvou částí: zlepšit podmínky každodenního života milionů lidí, rodin a lékařských profesionálů tím, že poskytneme přístup k účinným a nejnovějším terapeutickým metodám; pomocí klinického výzkumu a vývoji nových a lepších léčebných metod zlepšit v budoucnu zdravotnickou péči a rozrůst se do všech koutů světa.

Co nás charakterizuje:

“Exeltis je vyústěním dokonalosti, inovace a rozmanitosti.”

Naše filozofie, náš způsob práce a to, co nás odlišuje od ostatních, je obsaženo v našem mottu “Rethinking Healthcare”

 • Duch podnikavosti a inovace
 • Organizace s jasnou vizí
 • Trvalý růst zaměřený na zlepšení lidského zdraví
 • Globální vize a akce v místě potřeby
 • Inovace v kombinaci se znalostmi a zkušenostmi
 • Organizace v neustálém vývoji a pohybu
 • Náš tým nabízí specializaci, flexibilitu, kreativitu, nadšení a motivaci
Klíčové údaje
 • Jsme globální organizací působící ve více než 40 zemích světa
 • Téměř 4000 odborníků zaměřených na zlepšování lidského zdraví
 • Pevná pozice na trhu zdraví pro ženy, a v oblastech jako jsou respirační onemocnění, dermatologie a oftalmologie
 • Portfolio s více než 300 druhy léků a přípravků dostupných pro miliony lidí
 • Obchodní síť s téměř 2000 lékařskými reprezentanty
 • Inovativní, rychle rostoucí a vyvíjející se organizace s více než 30 dceřinými pobočkami po celém světě
 • Dokonalost, rozmanitost a poctivost v naší činnosti
 • Mezinárodní síť v Evropě, Americe a Asii
Mezníky
2003

Skupina Chemo Group spouští podnikání v oblasti značkových léků v Evropě poté, co odkoupila 50 % společnosti EFFIK, která se specializovala na oblast gynekologie.  

2005
2007

Vznikla strategická partnerství, která umožnila proniknout do Asie prostřednictvím Sinensix Pharma (Thajsko, Vietnam), do Ruska a zemí CEI (Mezinárodní centrum excelentnosti) s novou pobočkou  BC Pharma, a do Mexika díky společnosti Elea Mexiko.

2008

Růst firmy pokračuje rozšířením do Asie prostřednictvím Chemo Wanbang Biopharma a Chemway.

Díky dohodě přichází na trh nová a unikátní léčba tzv. diabetické nohy.

2009
2010

S příchodem na trh Evropské unie prostřednictvím společnosti Everett Labs a se začleněním se do skupiny Altian Pharma (Střední Amerika), VyT Pharma (Paraguay), Everett (USA), firma zvyšuje svoji výrobní kapacitu a expanduje na americký trh.

Se vstupem na hlavní trh, tedy do Německa, narůstá její podíl v Evropě prostřednictvím společnosti Velvian, ke které se přidává i Polsko a Východní Evropa. Tam už předtím působila prostřednitcvím společností TemaPharm a Ladee Pharma.

2012

Společnost upevňuje svou pozici na trhu v jihovýchodní Asii s Nufarindo (Indonésie) a Exeltis Malajsie, a začíná spolupráce v Indii s novým partnerem Ordain. Zároveň dochází k expanzi na další evropské trhy, do Rakouska se společností  Velvian a do Švýcarska se společností Veldana. Posiluje i přítomnost firmy v Americe prostřednictvím Eticos (Paraguay).

Vytvořením Ladee Pharma Research Institute (LPRI), výzkumného centra, dochází k vývoji nových produktů především v oblasti ženského zdraví.

2013

Společnost se rozrůstá na africký kontinent díky odkoupení Althea Pharma, konkrétně na marocký trh, se zvláštním zaměřením na zdraví žen. Právě v této oblasti máme významné postavení. 

Rodí se společnost Exeltis, která je výsledkem vývoje a trvalého růstu se značkovými léky na trhu. 

Exeltis posiluje své působení ve Spojených státech. Získává 100% podíl americké společnosti Quinnova Pharmaceuticals, která se specializuje na širokou škálu dermatologických produktů.

2014

Exeltis získává 100 % turecké farmaceutické společnosti Embil, působící na trhu 90 let, a patřící mezi jednoho z hlavních farmaceutických výrobců v Turecku. Díky této dohodě dochází k dosud největšímu rozšíření Exeltis na zahraničním trhu. Tento krok patří také do strategického plánu Exeltis, kterým společnost usiluje o upevnění pozice na mezinárodním trhu.  

2015

Exeltis pokračuje v rozšiřování společnosti. Zahajuje své aktivity v Chile, upevňuje svoji pozici v Indii odkoupením divize zaměřené na ženské zdraví a specializuje se na produkty posilující plodnost.

 • 2003
 • 2005
  2007
 • 2008
 • 2009
  2010
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
Naše závazky

“Dokonalost, respekt, zodpovědnost a bezúhonnost jsou hodnoty, které jsou znakem naší činnosti”

Zavazuje nás práce pro zdraví a kvalitu života lidí

Každý den pracujeme velmi poctivě na tom, abychom splnili své závazky. Veškeré naše úsilí, prostředky a lidský kapitál zaměřujeme na vývoj léčivých přípravků, kterými můžeme přispět ke zlepšení lidského zdraví.

Usilujeme o co největší možnost poskytovat lidem na celém světě řešení jejich zdravotních potíží prostřednictvím našich výrobků. Díky navazování spojenectví se snažíme, aby naše léky a výrobky byly pro lidi snadněji dostupné. 

Odpovědnost za to, co děláme

Jsme si vědomi významného dopadu našich činností na kvalitu lidského života, a proto je naší povinností dbát na to, aby byly všechny naše výrobky bezpečné a splňovaly tu nejvyšší možnou kvalitu.

Všechny naše výrobní postupy podléhají přísným normám a splňují všechny požadavky stanovené platnými zákony a mezinárodními směrnicemi, ale také naší vlastní politikou v oblasti kvality a bezpečnosti. 

Chráníme životní prostředí

Naším cílem je chránit a zlepšovat životní prostředí, proto se snažíme tvořit naše výrobní postupy tak, abychom dosáhli udržitelného rozvoje.  

Protože se Exeltis zavazuje k ochraně životního prostředí odpovědným přístupem, neustále pracuje na zlepšení výrobních postupů, výrobků a služeb tímto směrem. Snažíme se proto minimalizovat dopady výrobní aktivity, zařízení, ale i kanceláří po celém světě tak, abychom garantovali efektivní nakládání s odpady a účinné využívání zdrojů, a podpořili jsme tím ekologické návyky napříč celou společností.

Zavazujeme se k boji proti opomíjeným nemocem

Prostřednictvím Nadace Mundo Sano, pracuje Exeltis na snížení dopadu opomíjených  tropických neléčených nemocí (NTD), jako je Chagasova nemoc nebo horečka Dengue. Realizuje výzkum a prevenci, a zároveň pomáhá při těchto onemocněních, které postihují miliardy lidí na celém světě, zejména v méně rozvinutých zemích.

Mundo Sano je součástí celosvětové aliance, v jejímž čele stojí Bill a Melinda Gatesovi. Nadace se zaměřuje na podporu a spolupráci vedoucí k eliminaci a kontrole 10 zanedbávaných tropických nemocí (NTD). Podporuje tak cíle stanovené Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a OSN (MDG) pro rok 2020.

Chceš vědět víc?

Navštiv webové stránky nadace Mundo Sano.

Přejít na web